Lukuvuoden 2012–2013 alkaminen

Tuntien sopimiset ovat perjantaina 17.8. seuraavan aikataulun mukaan:

  • klo 16–16.45 piano-oppilaat
  • klo 16.30–17.00 muiden soittimien oppilaat

Tuntien sopimiset ovat maanantaina 20.8. seuraavan aikataulun mukaan:

  • klo 17.30-18.00 lauluoppilaat

Mikäli opettajat eivät ole tuolloin paikalla tai sopivat muulla tavalla tuntinsa, tiedottavat he siitä suoraan omia oppilaitaan.

Orkestereiden kokoonpanot, musiikin perusteiden ryhmäjaot ja lukujärjestykset ovat nähtävillä musiikkiopiston ilmoitustaululla torstaina 16.8.2012. Orkestereiden ja kuoron harjoitusajat nähtävillä elokuun alusta opiston kotisivuilta www.hymo.fi.

Opetus alkaa maanantaina 20.8.2012.

Ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumatta jättäneen oppilaan katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan.