Hakeminen

Oppilaaksi musiikkiopistoon

Instrumenttiopetus, laaja oppimäärä

Hyvinkään musiikkiopisto täyttää instrumenttiopintojen vapautuvat oppilaspaikat ilmoittautumisjärjestyksessä, ilman oppilasvalintatestiä. Mahdollisuuksien mukaan musiikkiopisto tarjoaa paikan yksilöopetuksesta, mutta myös ryhmäopetus on mahdollista.

Taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään kuuluva instrumenttiopetus on tarkoitettu pääasiassa 6–13-vuotiaille. Nuorimmat voivat hakeutua musiikkileikkikoulun ryhmiin tai mahdollisiin soitinvalmennusryhmiin (esim. kitara-, viulu-), vanhemmat avoimeen opetukseen tai tiettyihin puhallinsoittimiin sekä klassiseen lauluun.

Taiteen perusopetuksen oppilaiden ilmoittautumisaika on huhtikuussa. Syyslukukauden alkaessa voi vielä kysellä peruutuspaikkoja. Kaikki instrumenttiopetukseen jonoon jäävät 7-10-vuotiaat saavat automaattisesti paikan soitinvalmennusryhmästä. Ilmoittautuminen on voimassa 28.2.2019 saakka. Jos paikkoja vapautuu lukuvuoden 20182019 aikana, niitä tarjotaan jonossa oleville, myös musiikkivalmennusryhmäläisille.  

Oppilaaksi pääsyyn vaikuttaa oppilaan kotikunta: hausjärveläisillä on oma kiintiö, muiden oppilaiden on oltava hyvinkääläisiä. Muista SML:n jäsenoppilaitoksista siirtyvät oppilaat hyväksytään soittonäytteen/keskustelun perusteella.

 

Jos olette muuttaneet Hyvinkäälle kesän 2018 aikana tai myöhästyitte muuten kevään oppilashausta, olkaa yhteydessä musiikkiopiston toimistoon viimeistään viikolla 32. 

Uutta Hymossa: Suzuki-opetus (viulu ja piano)

Syksyllä 2018 Hyvinkään musiikkiopistossa alkaa Suzuki-opetus pianossa. Suzuki-opetusta tarjotaan edelleen myös viulussa. Opetus on tarkoitettu 46-vuotiaille lapsille. Opetusmenetelmän perustana on soiva mielikuva musiikin ja soiton oppimisessa, ei nuotit. Harjoiteltavat kappaleet ovat cd:llä, jota kuunnellaan kotona osana opettelua. Lapset oppivat myös toisiltaan, kun soittotunneilla on yhtä aikaa kaksi oppilasta.

Opetusmenetelmän kehitti japanilainen viulupedagogi Shinichi Suzuki. Hän oivalsi, että jokainen oppii helposti äidinkielensä kuulemalla omaa kieltään. Tähän ajatukseen pohjaten hän alkoi opettaa viulunsoittoa korvakuulolta.

Opettajan ja kodin välinen yhteistyö on tärkeää. Vanhemmat, tai yleensä toinen heistä, ovat mukana soittotunneilla. He ohjaavat lapsen harjoittelua kotona opettajan ohjeiden mukaan. Metodi vaatii perheiden sitoutumista, mutta tarjoaa lapselle ainutlaatuisen tavan oppia ja kehittyä soittajana. Vanhempien ei tarvitse olla soittotaitoisia, mutta lapsen opintojen myötä myös  vanhemmat oppivat pianon tai viulun alkeita.

Kyseessä on siis opetusmetodi, joka sopii erityisen hyvin alle kouluikäisille lapsille. Lapset ilmoittautuvat musiikkiopiston laajan oppimäärän instrumenttiopetukseen, mutta voivat toivoa erityisesti pääsevänsä suzuki-opetukseen. Opetuskertoja on kaksi kertaa viikossa. Lisäksi oppilailla on ryhmätunti noin kerran kuussa.

Kitaransoittajat

Kitaransoittamisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua musiikkiopiston instrumenttiopetukseen tai ryhmäopetuksena järjestettävään avoimen opetuksen kitaravalmennukseen.

Lauluoppilaat

Klassiseen lauluun hakeudutaan laulunäytteen kautta. Koelaulun yhteydessä tapaat opettajan ja voit keskustella oman äänesi kehittämisestä. Aikaisemmat soitinopinnot sekä musiikin perusteiden opinnot ovat hyvä pohja klassisen laulun aloittamiselle. Sopiva aloitusikä lauluopinnoille on noin 15–19 vuotta.

* UUSI LAPSIKUORO * 7-11-vuotiaille

Musiikkiopiston uusi lapsikuoro aloittaa toimintansa elokuussa. Kuoro harjoittelee torstaisin klo 16.30-17.15 musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa. Kuoroa johtaa Reeta Nikkola. Kaikki pääsevät mukaan ilman laulukoetta! Ainoa pääsyvaatimus on iloinen laulumieli. Lukukausimaksu on 90 € ulkopuolisilta ja musiikkiopiston oppilaille kuoro sisältyy oppilasmaksun hintaan. Ilmoittautumiset https://hymo-opp.eepos.fi. Kuoro löytyy musiikkileikkikoulun valikosta.

Avoimen opetuksen instrumenttiopetus

Avoimeen opetukseen voi jokainen osallistua omien kykyjensä ja halujensa mukaan. Opetus on omakustanteista ja siksi kalliimpaa kuin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen opetus. Opetusta järjestetään pääasiassa klassisessa laulussa, mutta myös muut instrumentit ovat mahdollisia musiikkiopiston resurssien mukaan. Oppilaspaikkoja on rajoitetusti. Hakijoille järjestetään koelaulu tai koesoitto, jossa otetaan huomioon hakijan motivaatio ja edellytykset opetuksen omaksumiseen.

Musiikkiopisto sitoutuu oppilaspaikan antamiseen vain lukuvuodeksi kerrallaan, ja jatkosta sovitaan aina erikseen opettajan ja rehtorin kanssa keväällä lukuvuoden päättyessä.

Avoimen opetuksen paikkoja voi tiedustella myös kesken lukuvuotta, varsinkin kevätlukukauden alussa.

Avoimeen opetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti https://hymo-opp.eepos.fi

Instrumenttiopetukseen hakeville ilmoitetaan koesoiton/-laulun ajankohta mahdollisimman pian ilmoittautumisen saavuttua toimistoon.

Uuden oppilaan alkuinfo

Tieto saadusta oppilaspaikasta ilmoitetaan sähköpostitse perjantaina 8.6.2018. Riippuen hakijoiden iästä, määrästä ja kiinnostuksesta eri instrumentteihin, musiikkiopisto tarjoaa oppilaspaikkaa joko yksilö- tai ryhmäopetuksena. Musiikkiopisto tekee päätöksen instrumentista hakijan toiveita kuullen sekä pedagogisin perustein. Jos haluat luopua saadusta oppilaspaikasta, tee ilmoitus sähköpostitse pe 15.6.2018 mennessä. Oppilasmaksujen määrän ja laskutuksen voi tarkistaa täältä.

Syyslukukauden opetus alkaa 15.8.2018. Tarkemmat ohjeet saat hyväksymiskirjeen mukana ja ne löytyvät kotisivuilta Ajankohtaista -välilehden alta.

Oppimisen edellytykset

Pianonsoiton aloittavat sitoutuvat hankkimaan akustisen pianon kotiin ensimmäisen lukukauden aikana. Musiikkiopistolta voi vuokrata joitakin jousisoittimia ja puhaltimia harrastuksen alkuvaiheeseen. Opettaja auttaa ja neuvoo soittimen hankinnassa.

Soittotuntien lisäksi opintoihin kuuluu yhteissoittoa, ja musiikin perusteiden opintoja yli 10-vuotiaille.

Soittamaan oppiminen vaatii pitkäjänteisyyttä.

Perheet sitoutuvat hankkimaan lapselle soittimen ja tarvittavat nuottivihkot. Opiskelu musiikkiopistossa tarkoittaa siis 1–3 viikoittaista käyntiä musiikkiopistolla sekä omaa päivittäistä harjoittelua kotona.

Hyvinkään musiikkiopisto tarjoaa kotoisan paikan oppia soittamaan ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Musiikkiopistolla soitetaan sekä musisoidaan yhdessä muiden kanssa, ja musiikkiopistolla tapaa samanhenkisiä kavereita. Tervetuloa musiikin maailmaan!

Päivitetty 3.8.2018