Muskari

Ilmoittaudu muskariin kevätlukukaudeksi 2021.

Tule mukaan muskariin laulamaan, soittamaan, liikkumaan ja loruttelemaan! Muskariopetus kehittää lapsen itseilmaisua, luovuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Samalla luodaan valmiudet musiikin monipuolisen harrastamiseen.

Opetuspaikat:

  • Hiidenkiukaan päiväkoti, Hiidenkiukaantie 2
  • Hyvinkään musiikkiopisto, Hyvinkäänkatu 1 (luentosali 2 ja kamarimusiikkisali)
  • Hangonsillan päiväkoti, Suutarinkatu 4
  • Martin päiväkoti, Niittymäenraitti 6
  • Päiväkoti Norlandia-Otava, Kirvesmiehenkatu 12

Muskariryhmät

Perhe- ja sisarusryhmät – 45 min viikossa

Vauvat, 1-vuotiaat, 2-vuotiaat ja sisarusryhmä 0–3-vuotiaat

Perheryhmiin osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Muskaritunti on hetki, joka piristää kiireisenkin perheen arkea. Silloin on lupa sylitellä, kutitella, nauraa ja höpsiä. Sisarusryhmässä aikuinen voi osallistua muskariin kahden 0–3-vuotiaan lapsen kanssa.

Leikkiryhmät 30–45 min viikossa

3-, 4- ja 5-vuotiaat

Leikkiryhmissä 3–5-vuotiaat lapset totuttelevat käymään ryhmässä ilman omaa aikuista. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin ja liikkeen kautta. Loru- ja lauluvarastoa kartutetaan käyttämällä sekä uusia että vanhoja lastenlauluja.

Soitinryhmät, musiikkivalmennus, liikuntamuskari, kuorot ja erityisryhmä – 30–45 min viikossa

Soitinryhmät 6-vuotiaille ja musiikkivalmennus 7–10-vuotiaille

Linda Aaltosen ja Reeta Nikkolan soitinryhmissä 6-vuotiailla on soittimena joko viisikielinen kannel tai ukulele. Tunneilla harjoitellaan nuottikuvan hahmottamista sekä pienten soittoläksyjen kotiharjoittelua.

Musiikkivalmennus on tarkoitettu 7–10-vuotiaille. Musiikkivalmennus toteutetaan syksystä 2020 alkaen musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa. Opettajana on Reeta Nikkola. Valmennuksessa lapsia rohkaistaan äänen ja liikkeen avulla spontaaniin improvisointiin, joka kehittää itseilmaisua ja musiikillista luovuutta sekä antaa valmiuksia musiikin perusopinnoille.

Liikuntamuskariryhmät: 1–2-vuotiaiden perheryhmä sekä 3–4-vuotiaiden ja 5-vuotiaiden ryhmät.

Syksystä 2020 alkaen aloittaa lauantaisin musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa kolme uutta liikuntamuskariryhmää. Liikuntamuskarissa yhdistyvät musiikin elementit sekä perusliikuntataitojen harjoittelu. Musiikin osa-alueisiin tutustutaan erityisesti musiikkiliikunnan ja liikunnallisten leikkien avulla. Tunnilla lauletaan, tanssitaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia sekä hyödynnetään joitain liikuntavälineitä. Liikuntamuskaria ohjaa Linda Aaltonen. Huom! Tunnilla on oltava liikuntaan soveltuvat vaatteet (perheryhmässä myös aikuisilla) sekä tossut tai paljaat jalat.

Laulava sävel -kuorot  5‒8-vuotiaille ja 9‒12-vuotiaille

Syksystä 2020 alkaen lapsikuoron toiminta laajenee ja kuoroja on kaksi. Kuorot harjoittelevat musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa torstaisin klo 16‒16.45 (9‒12-vuotiaat); riittävän väljyyden takaamiseksi 5-8-vuotiaat jaetaan kahdeksi harjoitusryhmäksi, klo 16.45-17.30 ja 17.30-18.15. Opettaja Reeta Nikkola tekee tarkemman ryhmäjaon ensimmäisellä harjoituskerralla 20.8. Kaikki pääsevät mukaan ilman laulukoetta! Ainoa pääsyvaatimus on iloinen laulumieli. Lukukausimaksu on 90 € musiikkiopiston ulkopuolisilta. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen muskarin oppilaille kuoro sisältyy oppilasmaksun hintaan, eli kuoroon voivat osallistua 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat oman muskariryhmän lisäksi. Ilmoittautumiset kuorolomakkeella osoitteessa Eepos: Hyvinkään musiikkiopisto

Erityisryhmä 7‒10-vuotiaille

Muskarissa toimii ryhmä erityistarpeisille lapsille. Mukaan otetaan kuusi oppilasta ja opetus voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös pienemmissä ryhmissä tai 30 min kestoisena pariopetuksena. Ryhmässä musisoidaan yhdessä tutustuen soittamiseen, kuunteluun, liikkeeseen ja äänenkäyttöön ja pidetään yllä tekemisen meininkiä! Soitonopetuksessa käytetään kuvionuottijärjestelmää. Lassi Salin toimii ryhmän opettajana.

Muskarin opettajat

Muskarin opettajina toimivat Linda Aaltonen, Reeta Nikkola ja Lassi Salin.

Opettajien yhteystiedot:
etunimi.sukunimi(at)hymo.fi

Opetus- ja loma-ajat

Syyslukukauden 2020 opetus alkaa 13.8. ja päättyy viimeistään 18.12.2020 (syysloma viikko 42). Kevätlukukauden 2021 opetus alkaa 7.1. ja päättyy viimeistään 27.5.2021 (talviloma viikko 8).

Muskarin lukukausimaksut 1.1.2020 alkaen

Muskari 45 min140 €
Muskari 30 min 90 €
Sisarus- ja perheryhmä (2 lasta + aikuinen)215 €
Lapsikuoro (ulkopuolisilta) 90 €

Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle.

Sähköinen laskutus

Lasku lähetetään ensisijaisen huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin syyslukukauden osalta yhdessä erässä syyskuussa ja kevätlukukausi yhdessä erässä tammikuussa.

Lasku saapuu sähköpostilaatikkoosi osoitteesta Eivastausta@fivaldi.net. 

Huomautusmaksut ja perinnän hoitaa Visma Duetto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen muskariin