Esittely

Musiikkiopiston musiikkileikkikoulu

Opetuspisteet:

– Hyvinkään musiikkiopisto, os. Hyvinkäänkatu 1
– Hiidenkiukaan päiväkoti, os.  Hiidenkiukaantie 2
– Hangonsillan päiväkoti, os. Suutarinkatu 4
– Punaojan päiväkoti, os. Saviojantie 13

HLT3

Musiikkileikkikoulun toiminta on ikätasolta toiselle etenevää johdonmukaista opetusta, jossa lapsen luovuutta ja itseilmaisua kehitetään erilaisten työtapojen kautta. Vaikka opetus on tavoitteellista, sitä ei erityisesti korosteta tunnilla, vaan oppiminen tapahtuu huomaamatta erilaisten musiikkileikkien ja onnistumisen kokemusten kautta. Jokainen tunti on pieni musiikkimatka, joka sisältää laulamista, soittamista, musiikin kuuntelemista sekä musiikkiliikuntaa.

Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitinopinnoille ja toimii myös oivana yleismusikaalisuuden kehittäjänä.

Opettajina musiikkileikkikoulussamme toimivat kevätlukukaudella 2019 Reeta Nikkola, Minna Teräväinen, Terhi Kuparinen, Sofia Junttila ja Tuija Sottinen.

Musiikkileikkikoulun ryhmät

Perheryhmät – opetusta kerran viikossa 45 min

Vauvat, 1-vuotiaat, 2-vuotiaat ja sisarusryhmä

HLT6Perheryhmät jakaantuvat kolmen ikätason ryhmiin: vauvat, 1- ja 2-vuotiaat. Perheryhmiin osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Tunnit sisältävät muun musiikkileikkikoulutoiminnan (ks. yllä) lisäksi sylileikkejä, körötyksiä sekä peittoleikkejä, jotka lisäävät lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Viikoittainen muskaritunti on hetki, joka pysäyttää kiireisenkin perheen arjen. Silloin on lupa sylitellä, kutitella, nauraa ja höpsiä. Nauttia kahdenkeskisestä ajasta yhdessä oman aikuisen kanssa. Sisarusryhmässä aikuinen voi osallistua musiikkileikkikoulutunnille kahden 0-2-vuotiaan lapsen kanssa.

Leikkiryhmät – opetusta kerran viikossa 45 min

3-, 4- ja 5-vuotiaat

3v_muskariLeikkiryhmissä 3–5-vuotiaat lapset totuttelevat käymään ryhmässä ilman omaa aikuista. Vaihtuvien teemojen ja tarinoiden kautta musiikkileikkikoulussa virittäydytään erilaisiin tunnelmiin musiikin ja sadun keinoin. Tunneilla lapsia rohkaistaan rikkaaseen mielikuvituksen käyttöön sekä ilmaisemaan itseään musiikin ja liikkeen kautta. Musiikkimateriaalina tunneilla käytetään sekä klassista että kansanmusiikkia. Loru- ja lauluvarastoa kartutetaan käyttämällä sekä uusia että vanhoja lastenlauluja.

Soitinryhmät ja musiikkivalmennus – opetusta 45-60 min viikossa

6-vuotiaat ja 7-8-vuotiaat

kanteleryhma

Soitinryhmissä 6-vuotiailla musikanttien aluilla on soittimena joko 5-kielinen kannel, nokkahuilu tai ukulele. Perhe hankkii soittimen itse opettajan ohjeiden mukaan. Musiikkiliikunnan, rytmiikan ja laulamisen lisäksi tunneilla tehdään pienistä kappaleista yhteisiä soitinsovituksia käyttäen sekä omaa soitinta että musiikkileikkikoulun laajaa lyömä- ja rytmisoitinvalikoimaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan nuottikuvan hahmottamista sekä pienten soittoläksyjen kotiharjoittelua.

Musiikkivalmennus on tarkoitettu 7–8-vuotiaille, ensisijaisesti vanhoille kantele- ja nokkahuiluryhmäläisille. Tuntien keskeinen sisältö koostuu monipuolisesta musiikkiliikunnasta, rytmiikasta, aktiivisesta musiikin kuuntelusta, laulamisesta sekä soittamisesta. Yhteismusisointia toteutetaan yhdistämällä oma soitin musiikkileikkikoulun lyömä- ja rytmisoittimiin. Valmennusvuoden aikana soittoniekkoja rohkaistaan äänen ja liikkeen kautta spontaaniin improvisointiin, joka kehittää itseilmaisua ja musiikillista luovuutta.

KAIKKI RYHMÄT

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena Hyvinkään musiikkiopistossa on mm.

  • lapsen musiikillisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen
  • luovan ilmaisun ylläpitäminen ja monipuolistaminen
  • vahvan pohjan rakentaminen koko elämän pituiselle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
  • yhteishengen ja lämpimän tunnelman luominen ryhmässä

Varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeiset sisällöt ovat:

  • kuuntelu: kuuntelutaidon ja aktiivisen musiikinkuuntelun kehittäminen
  • laulaminen: spontaaniin äänenkäyttöön ja laulamiseen rohkaiseminen
  • musiikkiliikunta: oman kehon ja liikeratojen hahmottaminen sekä motoristen taitojen kehittäminen
  • soittaminen: kehosoittimiin ja muskarisoittimistoon tutustuminen
  • leikki ja draama: elämyksellisten hetkien kokeminen mielikuvituksen ja tarinan keinoin
  • näiden työtapojen kautta koetaan musiikin eri elementtejä: rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, dynamiikka ja musiikin muoto

Päivitetty 8.3.2019