Oppilasmaksut

Lukukausimaksut vuonna 2017

Musiikkileikkikoulu  120 €
Kanteleryhmä 60 min 155 €
Sisarusryhmä (2 lasta + aikuinen) 195 €

Lukukausimaksut 1.1.2018 alkaen

Musiikkileikkikoulu  130 €
Kanteleryhmä 60 min 155 €
Sisarusryhmä (2 lasta + aikuinen) 195 €

Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle.

SÄHKÖINEN LASKUTUS

Lasku lähetetään ensisijaisen huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin syyslukukauden osalta yhdessä erässä syyskuussa ja kevätlukukausi yhdessä erässä tammikuussa.

Lasku saapuu sähköpostilaatikkoosi osoitteesta Eivastausta@fivaldi.net.