Oppilaan opas

Opiskelun aloittaminen

1. Ilmoittautuminen

Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston ilmoitustaululta musiikin perusteiden ryhmäsi (mupe) ja mahdollisen orkesterisi kokoontumisaika. Vasta sen jälkeen sovitte yhdessä pääaineen opettajasi kanssa sopivan ajan soittotunneillesi.

Oppilaat aloittavat musiikin perusteiden opiskelun 10-vuotiaina. Tätä ennen musiikin perusteita käydään läpi ikätason mukaisesti oman soitinopettajan kanssa. Musiikin perusteita opiskellaan ryhmäopetuksena. Mupe-ryhmien tuntiajat löytyvät opiston ilmoitustaululta. Orkesteri aloitetaan yleensä 2. tai 3. opiskeluvuotena. Orkesterilistat löytyvät myös opiston ilmoitustaululta.

Lisätiedot ja lukujärjestykset löytyvät täältä.

2. Lukukaudet ja loma-ajat

Musiikkiopiston lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta ja seuraa Hyvinkään koulujen lukukausia. Katso tiedot täältä.

3. Opintokirja

Kun aloitat opiskelusi musiikkiopistossa, saat itsellesi oman opintokirjan musiikkiopiston toimistosta. Opintokirjaasi opettajat merkitsevät tiedot opinnoistasi, esiintymisistä ja tasosuorituksistasi. Ota opintokirja mukaasi lukukauden ensimmäisille ja viimeisille oppitunneille. Opintokirjan on tarkoitus olla käytössä koko opintojesi keston ajan, joten pidä siitä hyvää huolta.

Huom! Uuden opintosuunnitelman mukaisesti elokuussa 2018 aloittaville uusille oppilaille ei enää jaeta opintokirjoja vaan kaikki kirjaukset tehdään Eepokseen.

4. Konserttikortti

Syksyllä opintojen alussa saat opettajaltasi konserttikortin. Konserteissa käyminen ja toisten oppilaiden esitysten kuunteleminen kuuluvat tärkeänä osana musiikin harrastamiseen. Tavoitteena on, että keväällä kortissasi on vähintään kolme (3) merkintää konserttikäynneistä. Käydessäsi kuulijana konserteissa saat opettajaltasi merkinnän konserttikorttiisi.

Konserttikortti näytetään keväällä omalle pääaineen opettajalle ja jos olet kerännyt korttiisi vähintään viisi leimaa, osallistut arvontaan!

Varaa aikaa koko konsertin kuuntelemiseen. Kun esiinnyt oppilasillassa ja myös kuuntelet sen loppuun asti, se hyväksytään sekä esiintymis- että kuuntelumerkinnäksi.

Tiedotus ja oppilasmaksut

5. Yhteystiedot

Toimisto on avoinna ma-to klo 9–16, pe klo 9-15.

Toimiston ja vahtimestarin yhteystiedot löytyvät täältä.

Musiikin perusteiden opettajien yhteystiedot:
kalle.kataja(at)hymo.fi

konsta.monkkonen(at)hymo.fi

6. Tiedottaminen

Musiikkiopiston virallinen tiedotuskanava on musiikkiopiston verkkosivut. Ajankohtaisista asioista lähetetään tiedotteita sähköpostitse.

Hyvinkään musiikkiopisto löytyy myös Facebookista. Sivun tehtävänä on toimia mainosväylänä musiikkiopiston ajankohtaisista konserteista ja tapahtumista.

Ilmoitathan perheenne muuttuneet sähköpostiosoitteet toimistoon!

7. Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat

Lukukausimaksu sisältää henkilökohtaisen soitinopetuksen, musiikin perusteiden ryhmäopetuksen sekä yhteismusisointiopetuksen orkesterissa tai yhtyeessä. Lukukausimaksun yhteydessä laskutettava materiaalimaksu sisältää musiikkiopistolla otetut nuottikopiot. Lukukausimaksu ei sisällä muita opetusmateriaalihankintoja, kuten nuottikirjat, musiikin perusteiden oppikirjat, nuottiviivastovihkot ja nuottitelineen yms.

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostilla huoltajan antamaan sähköpostiosoitteeseen kolme kertaa vuodessa, syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan kahdessa erässä (kesäkuu ja syyskuu, avoimen opetuksen oppilaat elokuu ja lokakuu, kevätlukukausi yhdessä erässä (tammikuu). Voimassa olevat lukukausimaksut lisätietoineen löydät opiston internet-sivuilta kohdasta Oppilasmaksut. Oppilaan maksun tulee olla suoritettuna määräaikaan mennessä. Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle.

Elokuussa on mahdollista anoa lukuvuodeksi kerrallaan alennusta lukukausimaksuista tai vapaaoppilaspaikkaa musiikkiopiston hallitukselta taloudellisin perustein. Anomuslomake liitteineen (todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisen puolen vuoden ansiotuloista) toimitetaan talouspäällikölle ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä musiikkileikkikoulun, rinnakkaislinjan, ensimmäisen vuoden eikä avoimen osaston opiskelijoille. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea kerran vuodessa. Vapaaoppilaspaikat käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa. Myöhästyneitä tai kesken lukuvuoden tulevia hakemuksia ei käsitellä. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan hakijoille kirjallisesti. Anomuslomakkeita on saatavana musiikkiopiston toimistosta sekä kotisivuilta.

Arkipäivän asioita

8. Soitinlainat ja soitinvarasto

Erityisesti opintojensa alkuvaiheessa olevat oppilaat voivat vuokrata opiston omistamia soittimia. Opettaja valvoo soittimen valintaa ja tarkistaa soittimen kunnon lainattaessa. Soitinlainat hoidetaan oman opettajan kanssa opiston toimistossa, jossa täytetään lainaussopimus. Myös soitinten palautukset ja vaihdot on suoritettava opiston toimistossa.

Soittimista peritään vuokraa, joka laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä. Voimassa olevat soitinvuokrahinnat löytyvät kotisivuilta. Lyhyemmältäkin lainakaudelta laskutetaan koko lukukauden maksu. Laina-aikana oppilas vastaa soittimen ylläpitokustannuksista.

Opistolla on soitinvarasto, johon oppilaat tai huoltajat voivat tuoda soittimen tarvittaessa säilöön koulupäivän ajaksi. Soitinvaraston avaimen voi hakea opiston toimistosta.

9. Oppilaiden taukotila

Oppilaiden taukotila löytyy opiston 1. kerroksesta. Siellä voit esim. tehdä läksyjä tai nauttia välipalaeväitäsi.

10. Harjoittelu luokissa

Voit halutessasi tulla harjoittelemaan opistolle esim. ennen kouluun menoa tai koulun jälkeen, mikäli tyhjää luokkatilaa löytyy. Käy kysymässä luokkatilaa ja avainta toimistosta tai vahtimestarilta. Kamarimusiikkisalissa voi harjoitella ainoastaan opettajan luvalla.

11. Nuottien osto ja kopiointimaksut

Oppilas hankkii opettajan ilmoittaman nuottimateriaalin nuotti- tai kirjakaupasta ostamalla. Joskus opettajat voivat myös kopioida oppilailleen yksittäisiä nuotteja. Tekijänoikeuslain mukaan kokonaisen vihkon kopiointi on kuitenkin kielletty. Kaikki nuottikopiot (myös säestys ja kamarimusiikki) ovat oppilaille maksullisia.

Kopiokortista on luovuttu 1.8.2016 alkaen ja oppilaat saavat opettajan avustuksella tarvitsemansa kopiot oppimateriaalista. Kopiomaksu sisältyy materiaalimaksuun, joka laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä. Uusille oppilaille materiaalimaksu sisältyy ensimmäisenä vuonna kirjaamismaksuun.

12. Osallistuminen opetukseen ja poissaolot tunneilta

Oppilaan velvollisuus on käydä oppitunneilla säännöllisesti ja noudattaa Hymon sääntöjä sekä hallituksen ja opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä. Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, oppilaitos puuttuu poissaoloihin. Hyväksyttäviä syitä poissaoloon ovat esimerkiksi sairaus tai rehtorin myöntämä muu erityislupa.

Sairaana (esim. flunssa tai vatsatauti) ei tartuntariskin vuoksi saa tulla tunneille. Kaikista poissaoloista on ilmoitettava etukäteen mieluiten suoraan opettajille (myös mupe-opettajalle ja orkesterin johtajalle) esim. tekstiviestillä matkapuhelimeen. Lomamatkoista ja muista etukäteen suunniteltavissa olevista poissaoloista on sovittava hyvissä ajoin kaikkien omien opettajien kanssa.

Mikäli joudut joskus olemaan poissa peruskoulun tunneiltasi esim. tasosuorituksen tai jonkin esiintymistilaisuuden takia, saat omalta opettajaltasi ajoissa tiedon ajankohdasta. Vanhemmat ilmoittavat poissaolosta koululle Wilman kautta.

Mikäli oppilas peruu soittotuntinsa, ei opettajalla ole tunnin korvausvelvollisuutta. Jos opettaja joutuu siirtämään soittotunnin, on oppilaalla oikeus saada korvaava tunti myöhemmin.

Opettajan sairastumistapauksissa musiikkiopisto pyrkii ilmoittamaan oppitunnin peruuntumisesta tekstiviestillä oppilaalle/huoltajalle. Pidä aina omat puhelinnumerotietosi ajan tasalla opiston toimistossa.

13. Muuta muistettavaa

Älä jätä koskaan luokkasi ulkopuolelle mitään arvoesineitä (kännykkä, lompakko, avaimet tms.) takin taskuihin tai reppuusi, vaan ota ne mukaasi luokkaan! Musiikkiopisto ei vastaa naulakoihin jätetyistä tavaroista.

Käytä opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Oppilaan tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille yms. aiheuttamansa vahinko.

Pidä kännykkäsi aina suljettuna tai äänettömällä oppituntien aikana.

Muista pestä kätesi ennen soittotunnin alkua.

Opintoasiat

14. Opetussuunnitelma eli OPS

Musiikkiopiston opetussuunnitelman löydät kotisivuilta. Siellä on määritelty mm. oppilaitoksen toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet, opetuksen rakenne sekä opetusjärjestelyt.

15. Opintojen jatkamisilmoitus

Jokaisen oppilaan on tehtävä sähköinen jatkamis- tai lopettamisilmoitus keväisin ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan opintojen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvät asiat. Lomakkeella anotaan sivuainetta sekä annetaan palautetta ja toivomuksia rehtorille. Välivuoden myöntämisperusteita ovat ulkomaille muutto tai sairaus.

Opinto-oikeuden säilyttäminen edellyttää, että jatkamisilmoitus on tehty määräaikaan mennessä.

16. Opinto-ohjaus ja opintojen yksilöllistäminen

Opintojen edetessä vastaan saattaa tulla erilaisia kysymyksiä. Käänny rohkeasti oman opettajasi puoleen, joka toimii omana opinto-ohjaajanasi. Isommissa pulmissa saat apua myös rehtorilta ja apulaisrehtorilta.

Konsertit, muut tapahtumat ja kannatusyhdistys

17. Musiikkiopiston järjestämät konsertit

Oppilailla on vapaa pääsy lähes kaikkiin Hymon järjestämiin konsertteihin. Soitinesittelykonsertteja ja imuja lukuun ottamatta saat kaikista opiston konserteista merkinnän konserttikorttiisi!

Konserttikalenterin ja konserttimainokset löydät opiston ilmoitustauluilta ja kotisivuilta.

Toivottavaa on, että oppilasilloista tai konserteista ei lähdetä kesken pois. Jatkuva liikehdintä häiritsee esiintyjien keskittymistä ja yleisöä.

Mikäli esiinnyt muualla kuin musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa (esim. koulussasi), muistathan kertoa siitä aina myös soitonopettajallesi.

Hyvinkääsalin konsertit

Jokainen Hyvinkääsalille tulija tarvitsee lipun turvallisuusmääräyksien vuoksi. Myös katsomoon tulevat esiintyjät tarvitsevat lipun.

Hyvinkääsalissa pidettävien konserttien pääsyliput voi ostaa etukäteen Lippupisteestä tai tuntia ennen konserttia Hyvinkääsalin lipunmyynnistä.

Musiikkiopiston oppilaat saavat vapaaliput opistolta: orkesterien jäsenille liput jakaa harjoituksissa orkesterin johtaja, muut noutavat omansa opiston toimistosta viikkoa ennen konserttia.

Vanhempien, sisarusten ja muiden konserttiin tulijoiden on ostettava pääsylippu joko etukäteen Lippupisteestä tai ennen konsertin alkua Hyvinkääsalin lipunmyynnistä.

Vapaa pääsy -konsertteihin jaetaan lippuja musiikkiopiston toimistosta viikkoa ennen konserttia.

18. Iltapäivän musiikkihetket

Musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa järjestetään lyhyitä iltapäivän musiikkihetkiä eli IMUja. Nämä ovat sopivia harjoituskonsertteja esim. ensimmäisiä esiintymiskokemuksia varten. Musiikkihetkiin on kaikilla vapaa pääsy, mutta niistä ei saa konserttimerkintää.

19. Hyvinkään Orkesterin konsertit ja tapahtumat

Hyvinkään orkesteri tarjoaa toisinaan edullisia konserttilippuja musiikkiopiston oppilaille. Pulttikaverit -tilaisuudet ovat maksuttomia. Seuraa ilmoituksia musiikkiopiston ilmoitustauluilla.

20. Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys

Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on musiikkiopiston virallinen ylläpitäjä. Kannatusyhdistyksen vuosikokous valitsee neljän vuoden välein maaliskuussa musiikkiopiston hallituksen, joka vastaa opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä oppilaitoksen hallinnosta.

Lisätietoja kannatusyhdistyksestä musiikkiopiston kotisivuilta.

21. Soitinsäätiö

Hyvinkään musiikkiopiston soitinsäätiöstä löydät lisätietoja täältä.

Päivitetty 10.8.2017.

Hyvinkään musiikkiopiston järjestyssääntö

1–7 Hyvinkään kaupungin peruskoulujen yhteiset järjestyssäännöt (Opetuslautakunta 5.2.2016)

8–11 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistyksen hallituksen vahvistamat järjestyssäännöt

1. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita musiikkiopistossa.

2. Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti.

3. Pidän yllä hyvää ilmapiiriä.

4. Annan työrauhan kaikille.

5. Suoritan tehtäväni tunnollisesti.

6. Pidän hyvää huolta yhteisistä tiloista sekä omista ja toisten tavaroista.

7. Käytän kännykkää tai elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.

8. Käyn oppitunneilla säännöllisesti ja opiskelen tavoitteellisesti opetussuunnitelman mukaisesti. Jos olen poissa yli kolme kertaa lukukauden aikana, oppilaitos puuttuu poissaoloihin.

9. Ilmoittaudun lukuvuoden alkaessa ja teen opintojen jatkamisilmoituksen määräaikaan mennessä.

10. Huoltajani maksaa säädetyt oppilasmaksut määräajassa. Ymmärrän, että lukukausimaksu pitää maksaa täysimääräisenä, vaikka keskeyttäisin opintoni kesken lukukauden.

11. Hyvinkään musiikkiopisto on savuton oppilaitos. Tupakointi on kielletty musiikkiopiston sisätiloissa sekä piha-alueella. Noudatamme savuttomuutta myös muissa opetuspisteissä.

Noudatan näitä sääntöjä sekä hallituksen ja opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä tai muita ohjeita. Jos en noudata sääntöjä, siitä voi seurata oppilaspaikan menettäminen.

 

Päivitetty 10.8.2018