Oppilasmaksut

Lukukausimaksut ja muut oppilasmaksut 1.1.2018 alkaen

Perustaso ja musiikkiopistotaso
   60 minuuttia opetusta 230 €
   45 minuuttia opetusta 205 €
Sivuaine 
   30 minuuttia opetusta 140 €
   lisätty opetus,  15 minuuttia  (anomuksesta / rehtorin päätös) 90 €
   sisaralennukset;  1. sisarus normaali maksu,
   seuraavat sisarukset 10 % alennus varsinaisesta maksusta
Opistotason rinnakkaislinja 300 €
Musiikkileikkikoulu
  Musiikkileikkikouluryhmä 45 min 130 €
  Kanteleryhmä 60 min 155 €
  Sisarusryhmä (2 lasta + aikuinen) 195 €
Avoimen osaston opetus
Instrumenttiopetus (yksilöopetus)
   45 min./ vko opetusta /  15 opetuskertaa 700 €
   30 min./ vko opetusta /  15 opetuskertaa 500 €
Valmennusryhmät   235
Kirjaamismaksu uusilta oppilailta 30 €
Huomautusmaksu maksamattomista laskuista 5 €
Soitinvuokra /  lukukausi 60 €
Soitinvuokra ulkopuoliselle oppilaalle / lukukausi 100 €
Materiaalimaksu 10 €
Uusi opintokirja kadonneen tilalle 8 €
Opiston ulkopuolisten tasosuoritukset 100 – 200 €
Ulkopuoliset oppilaat  (mupe, orkesteri) 95 €

LASKUTUSKÄYTÄNTEET

Lukukausimaksut laskutetaan seuraavasti: ennakkomaksu (60 €) kesäkuussa ja syyskuun alussa loput syksyn lukukausimaksusta, poikkeuksena muskarilaiset, jotka eivät saa ennakkomaksua ja avoimen opetuksen oppilaat, joita laskutetaan kahdessa eri erässä (syyslukukausi elokuussa ja lokakuussa sekä kevätlukukausi helmikuussa ja maaliskuussa). Tammikuussa laskutamme kevätlukukauden. Informoithan aina ajoissa toimistoa yhteystietojesi muuttumisesta tai jollet saa sähköpostiisi laskua!

Maksamattomista laskuista lähtee huomautuslasku paperisena postitse huoltajan kotiosoitteeseen. Huomautuksen jälkeen lasku menee ulosottoon. Ulosottoperuste: Laki taiteen perusopetuksesta 633/98 12§, oppilailta perittävät maksut, ilman tuomiota tai päätöstä. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Huomautuslaskussa on mukana 5 €:n huomautuskulu, joka kuuluu myös ehdottomasti maksaa. Tarkista maksaessasi että viitenumero tulee oikein, jotta reskontra tunnistaa saapuneen suorituksen ettekä saa turhaan maksuhuomautusta.

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle eikä jo maksettua ennakkomaksua, jollei oppilaspaikan peruminen ole tapahtunut kirjallisesti toimistoon ennen heinäkuista eräpäivää.

KOTIKUNTA

Oppilas on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisen vä­lit­tö­mäs­ti oppilaitokseen.

Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka me­ne­te­tään sen lukukauden lopussa milloin kotikunta on pysyvästi muut­tu­nut. Tällaisessa tapauksessa on oppilaan mahdollista siirtyä opis­ke­le­maan omakustanteiselle avoimelle osastolle.

SÄHKÖINEN LASKUTUS

Pyydämme perheitä huolehtimaan, että tiedossamme on oppilaiden ja/tai huoltajien voimassaolevat sähköpostiosoitteet. Lasku lähetetään täysi-ikäiselle oppilaalle omaan sähköpostiin ja alaikäiselle ensisijaisen huoltajan sähköpostiin. Hymo on siirtynyt uuteen laskutusjärjestelmään ja lasku saapuu s-postilaatikkoosi osoitteesta Eivastausta@fivaldi.net.

Huomatusmaksut ja perinnän hoitaa Visma Duetto Oy. 

Joskus lasku saattaa mennä vastaanottajan roskapostiin tai vastaanottajan sähköpostijärjestelmä estää laskun vastaanoton kokonaan. Annathan meille sähköpostiosoitteen, jota pääsääntöisesti seuraat, koska lähetämme siihen myös muita tärkeitä tiedotteita.

VAPAAOPPILASPAIKAT

Hallitus voi myöntää hakemuksesta vapaaoppilaspaikan perus- tai musiikkiopistotason oppilaalle. Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä musiikkileikkikoulun, rinnakkaislinjan, ensimmäisen vuoden eikä avoimen osaston opiskelijoille. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea kerran vuodessa. Vapaaoppilaspaikat käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa. Myöhästyneitä tai kesken lukuvuoden tulevia hakemuksia ei käsitellä. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan hakijoille kirjallisesti.  Alennus koskee ainoastaan pääaineen lukukausimaksua.

Vapaaoppilaspaikan hakukaavakkeita lukuvuodelle 2018-2019 on saatavana musiikkiopiston toimistosta lukuvuoden alkaessa (elokuu) tai tästä.