Muskarilaisen opas

1 Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen muskariin onnistuu ilmoittautumisaikana tässä: Ilmoittaudu

Ilmoittautumisaika uusille muskarilaisille on huhtikuussa. Ryhmätiedot ilmoitetaan huoltajille sähköpostitse kesäkuun alkupuolella. Jos kotisivuilla näkyvän lukujärjestyksen ryhmissä on tilaa, voit ilmoittautua mukaan vielä elo-syyskuussa. Ryhmiin otetaan lisää lapsia myös tammikuussa, jos paikkoja on vapautunut.

2 Lukukaudet

Lukuvuosi jakaantuu syys- ja kevätlukukauteen, joiden yhteinen pituus on 35 opetusviikkoa. Muskariryhmät jatkuvat syksyltä keväälle, eli kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Musiikkiopiston lukuvuosi seuraa Hyvinkään koulujen lukukausia.

Syyslukukauden 2020 opetus alkaa 13.8. ja päättyy viimeistään 18.12.2020 (syysloma viikko 42). Kevätlukukauden 2021 opetus alkaa 7.1. ja päättyy viimeistään 27.5.2021 (talviloma viikko 8).

3 Yhteystiedot ja tiedottaminen

Kaikki ryhmänvaihdoksia ja muita muskarin yleisiä asioita koskevat tiedustelut sähköpostitse: muskari(at)hymo.fi. Muskarin opettajina toimivat Linda Aaltonen, Reeta Nikkola ja Lassi Salin.

Opettajien yhteystiedot:
etunimi.sukunimi(at)hymo.fi

Meille on tärkeää kodin ja muskarin välinen yhteistyö. Joskus voi esimerkiksi käydä niin, että pieni muskarilainen ei enää lähdekään tunnille yhtä reippaasti kuin aiemmin. Tähän on hyvä etsiä syy, sillä tärkeintähän on musiikin tekemisen ja yhteismusisoinnin riemu. Niin opettajille, kuin vanhemmillekin on yhtä tärkeää lapsen viihtyminen muskarissa. Koska tuntien välissä aikaa ajatusten vaihtoon ei juuri ole, opettajiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai jättämällä soittopyyntö tekstiviestillä.

Opetuspisteet:

  • Hiidenkiukaan päiväkoti, os. Hiidenkiukaantie 2
  • Hyvinkään musiikkiopisto, os. Hyvinkäänkatu 1
  • Hangonsillan päiväkoti, os. Suutarinkatu 4
  • Martin päiväkoti, os. Niittymäenraitti 6 (aiemmasta tiedosta poiketen Punaojan päiväkodin remontti jatkuu vielä syksyn 2020)

Musiikkiopiston viestintä on pääosin sähköistä. Ajankohtaisista asioista lähetetään tiedotteita sähköpostilla. Seuraa myös ilmoitustauluille tulevia tiedotteita sekä musiikkiopiston kotisivuja. Hyvinkään musiikkiopisto löytyy myös Facebookista. Sivun tehtävänä on toimia mainosväylänä musiikkiopiston ajankohtaisista konserteista ja tapahtumista. Ilmoitathan perheenne muuttuneet sähköpostiosoitteet toimistoon.

4 Lukukausimaksut

Lukukausimaksu sisältää muskariopetuksen sekä yhteiset tapahtumat. Lukukausimaksu ei sisällä soitinryhmäläisten henkilökohtaisia soittimia ja mahdollisia opetusmateriaalihankintoja.

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostilla huoltajan antamaan sähköpostiosoitteeseen kaksi kertaa vuodessa, syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan syyskuussa, kevätlukukausi tammikuussa. Voimassa olevat lukukausimaksut löydät opiston kotisivuilta. Sisaralennuksia muskarilaisilla ei ole, eikä muskarilaisia huomioida perus- ja opistotasolla opiskelevien sisarusten sisaralennuksissa. Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi).

Oppilaan maksun tulee olla suoritettuna määräaikaan mennessä. Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös johtaa muskaripaikan menettämiseen. Kesken lukukauden muskarin lopettavilta opisto perii koko lukukausimaksun. Myös peruuttamattomasta paikasta opisto perii koko lukukausimaksun.

Oppilaspaikan voi irtisanoa VÄLITTÖMÄSTI ensimmäisen opetuskerran jälkeen ilmoittamalla asia kirjallisesti osoitteeseen muskari(at)hymo.fi. Tällöin musiikkiopisto ei laskuta koko lukukauden oppilasmaksua. Jos oppilaspaikasta halutaan luopua syyslukukauden jälkeen, ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti 18.12.2020 mennessä. Paikan katsotaan olevan varattu niin kauan, kunnes peruutus on tehty.

Laskutukseen ja muihin lukukausimaksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa talouspäällikkö Eira Kokko puh: 050 5099413, eira.kokko(at)hymo.fi.

5 Osallistuminen opetukseen ja poissaolot tunneilta

Oppilaan poissaolo

Sairaana (esim. flunssa tai vatsatauti) ei tartuntariskin vuoksi saa tulla tunneille. Ilmoitattehan kaikista lapsen poissaoloista sähköpostitse (tai tekstiviestitse) opettajalle. Opettaja saa viestin, vaikka ei vastaisikaan siihen. Lomamatkoista ja muista etukäteen suunniteltavissa olevista poissaoloista on hyvä kertoa opettajalle etukäteen. Mikäli oppilas peruu muskarikertansa, ei musiikkiopistolla ole tunnin korvausvelvollisuutta.

Opettajan poissaolo

Opettajan sairastumisesta ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin, huoltajan antamaan gsm-numeroon ryhmätekstiviestillä. Ensisijaisesti yritämme löytää aina sijaisen, mutta jos tämä ei onnistu ja tunti joudutaan perumaan, voi peruutus tulla vasta saman päivän aikana. Käytäntönä on, että pyydämme aina teitä kuittaamaan viestin lapsen nimellä, jotta tiedämme, että kaikki saivat varmasti tiedon. Näin vältymme turhilta infokatkoksilta. Mikäli musiikkiopisto joutuu perumaan lukukauden aikana jonkin ryhmän opetuskertoja yli kolme kertaa, on lapsen huoltajalla oikeus anoa lukukausimaksusta hyvitystä. Vapaa­muotoiset kirjalliset anomukset tulee toimittaa musiikkiopiston talouspäällikölle lukukauden päättyessä: syksyllä 18.12.2020 mennessä ja keväällä 4.6.2021 mennessä.

6 Muuta tärkeää

Musiikkiopisto ei vakuuta oppilaitaan, joten lapsen turvallisuuden takia pehmeäpohjaiset liikuntatossut tai jarrusukat sekä mukava oloasu ovat parhain varustus muskaritunnille. Tossujen on hyvä olla pehmeät ja joustavat, jolloin liikkuminen ja lattialla istuminen on helppoa (Ei siis sandaaleita tai muita kovia sisäkenkiä). Tuottehan lapsenne tunnille ajoissa, jotta pääsemme aloittamaan ja lopettamaan tunnin ajallaan. On myös hyvin tärkeää, että lapsi ehtii käydä vessassa ja pestä kädet. Vanhemman tulee odottaa lapsen kanssa odotustilassa niin kauan, että tunti alkaa. Tulettehan myös hakemaan lapsenne ajoissa, sillä opettajalla jatkuu opetus yleensä saman tien seuraavan ryhmän kanssa.

3-vuotiaiden ryhmissä opetellaan olemaan ilman aikuista, joten tärkeän nallen tai nuken mukaan ottaminen voi auttaa tunnille jäämistä ensimmäisillä kerroilla. Muuten leikkikaluja tai muita omia tavaroita ei kannata ottaa mukaan. 3-vuotiaiden ryhmässä voi aikuinenkin olla mukana ensimmäisillä tunneilla.

Perheen vakaumuksista ja muista toivomuksista kannattaa kertoa opettajalle jo lukukauden alussa, niin pyrimme huomioimaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Ilmoittakaa erikseen opettajalle lapsen mahdolliset allergiat, sairaudet ja muut erityistarpeet.

Opettaja neuvoo soitinryhmäläisten vanhempia soittimen hankinnassa. Soitinta ei kannata hankkia ennen ensimmäistä muskarituntia.

Päiväkotien tiloissa kokoontuvat muskariryhmät sopivat opettajan ja päiväkodin kanssa ovien lukitsemisesta. Olemme vieraana päiväkodin tiloissa, joten käyttäydymme sen mukaisesti; tiloissa ei riehuta, eikä aiheuteta ylimääräistä meteliä eikä sotkua. Lapsia ei myöskään jätetä yksin odottamaan muskaritunnin alkua.

Konsertit

Muskarilaisilla perheineen on vapaa pääsy lähes kaikkiin Hymon järjestämiin konsertteihin. Erityisesti Pienten muusikoiden konsertit, soitinesittelytapahtumat sekä Soiva joulutalo sopivat perheen pienimmille. Konserttikalenterin ja konserttimainokset löydät opiston ilmoitustauluilta sekä kotisivuilta.

Avoimet ovet & info seuraavan lukuvuoden muskariryhmistä

Muskarissa vietetään avointen ovien viikkoa maaliskuussa, jolloin huoltajat ovat tervetulleita mukaan tunneille. Tällöin opettajat kertovat seuraavan vuoden ryhmävaihtoehdoista sekä hakukäytänteistä. Tietoa saadaan myös yhteisistä kevät- ja joulujuhlatunneista, joihin vanhemmatkin ovat lämpimästi tervetulleita.

Muskarin jatkamisilmoitus

Huoltajille postitetaan tunnukset sähköisesti tehtävää jatkoilmoittautumista varten. Jatkavat muskarilaiset ovat aina etusijalla seuraavan syksyn ryhmiä laadittaessa, kunhan jatkoilmoittautuminen on tehty määräaikaan mennessä. Tieto seuraavan syksyn muskaripaikasta tulee kesäkuun alussa sähköpostitse. Tarkat hakuajat ja -ohjeet ilmoitetaan maaliskuussa.

Kaikille muskariryhmille on määritelty minimioppilasmäärä. Mikäli jokin ryhmistä ei täyty, ryhmää ei voida perustaa. Vastaavasti liian isoiksi muodostuvia ryhmiä joudutaan joskus jakamaan.

Jatkoilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden ryhmiin tehdään sähköisesti keväällä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan sähköpostilla ja kotisivuilla. Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi tarvittaessa peruuttaa kesäkuussa. Ryhmämuutostoiveet ilmoitetaan muskarin sähköpostiosoitteeseen 31.7. mennessä. Muutostoiveet käsitellään viikolla 31–32. Syyslukukauden opetus alkaa elokuussa.

Haku musiikkiopistoon

Luonteva jatko muskarille ovat instrumenttiopinnot musiikkiopiston perusopinnoissa. Instrumenttiopintoihin voi hakea 5–10-vuotiaana, soittimesta riippuen. Musiikkiopisto tarjoaa mahdollisuuksien mukaan myös soitinvalmennusta pienryhmissä.

Musiikkiopisto järjestää Pienten muusikoiden konsertteja, joissa esiintyvät musiikkiopiston 1.–2. vuoden instrumenttioppilaat. Konsertteihin on vapaa pääsy. Konserteissa voi tutustua eri instrumentteihin ja saada ajatuksia mm. oman soittimen valintaan. Konserttien päivät ja tiedot muista soitinesittelytapahtumista löytyvät tapahtumakalenterista.